สิ่งแวดล้อมดีกว่านี้ได้ : สกลธี ภัททิยกุล


ผมเปิดตัวที่ปรึกษามา 4 คนแล้วนะครับ
แต่ละคนดีกรีไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับ ตอนนี้มาถึงที่ปรึกษาคนที่ 5 ของผมครับ…ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมครับ
เป็นอีกหนึ่งคนหนุ่มที่มีความรู้ในหลายๆ ด้านแบบหาตัวจับยาก “พี่เจตน์” นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร ครับ

จากพื้นฐานการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อุตสาหการ) พี่เจตน์ได้ผ่านประสบการณ์การทำงานในองค์กรภาคเอกชนที่หลากหลายครับ เช่น ธุรกิจประกันภัย โรงแรมและการท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ การเกษตร พลังงานทดแทน และอาหาร และ
ในทางการเมืองก็ใช่ย่อยครับ เคยมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งโฆษกและที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)

พี่เจตน์มีความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม ศิลปะวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา อยากเห็นกรุงเทพฯพัฒนาเหมือนที่หลายๆ ประเทศเป็น เช่น ประเทศสิงคโปร์ และเชื่อว่าวาระเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคน ไม่มีขอบเขต ไม่มีประเทศ ไม่มีศาสนา ครับ


ผลิตโดย : นายสกลธี ภัททิยกุล 24/1 ซอยพหลโยธิน 44 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 จำนวน 1 ชิ้น ตามวันและเวลาที่ปรากฏ