เปิดตัว สกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัคร รับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ

เปิดตัว สกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัคร รับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เกริ่นนำนโยบาย 6.40 นาที

6 นโยบาย

  1. การจราจร
  2. สาธารณสุข
  3. การศึกษา
  4. สิ่งแวดล้อม
  5. บริหารจัดการ
  6. เศรษฐกิจ