ไกล่เกลี่ยปัญหา ที่ดินตาบอด บางเขน

เมื่อวานนี้ผมกับสำนักงานเขตบางเขน ร่วมกับการประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง กรมคุ้มครองสิทธิฯ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและช่อง 7 สี ได้ร่วมกันลงแก้ปัญหาและไกล่เกลี่ยเรื่องของครอบครัวคุณถนอมซึ่งเป็นผู้สูงอายุซึ่งอาศัยอยู่ในที่ดินตาบอดบริเวณถนนเทพรักษ์ เขตบางเขน มาหลายสิบปีล้อมรอบโดยหมู่บ้านจัดสรร โดยไม่มีทางออกต้องอาศัยการปีนข้ามรั้วออกทางหมู่บ้านไปสู่ทางสาธารณะ ไม่มีน้ำประปาต้องใช้น้ำในบึงในที่ดินมาแกว่งสารส้มอาบและต้มดื่มรับประทานและไม่มีไฟฟ้าใช้ครับ…โดยลงพื้นที่จริงพร้อมกับทุกหน่วยงานที่จะแก้ปัญหาโดยไม่ให้กระทบกับทั้ง 2 ฝ่ายครับ สำหรับเรื่องทางเข้า-ออก และการพาดเสาไฟฟ้าทางกระทรวงยุติธรรมรับเรื่องไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ ส่วนเรื่องประปาทางสำนักงานเขตบางเขนรับไปประสานบ้านที่มีพื้นที่ติดกันเพื่อขอต่อมิเตอร์น้ำและเดินท่อน้ำเข้าไปในที่ครับ รวมถึงการดูดน้ำเน่าเสียออกจากบึงเพื่อนำไปบำบัดและเป็นการแก้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงและขจัดกลิ่นรบกวนครับและการทำสะพานข้ามบึงใหม่ให้แทนของเก่าที่ชำรุดครับ…น่าจะใช้เวลาพอสมควรแต่เบื่องต้นทางสำนักงานเขตและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมช่วยเหลือและแก้ปัญหาครับ โดยเข้าใจทั้งทางคุณถนอมกับครอบครัวและทางหมู่บ้านจัดสรรครับ

#กรุงเทพฯ จะดีได้ถ้าเราช่วยกันครับ

ที่มา : สกลธี ภัททิยกุล
วันที่ : 12 มกราคม 2565