เศรษฐกิจดีกว่านี้ได้ : สกลธี ภัททิยกุล

ถนนข้าวสาร ถนนไกรสีห์

การพัฒนาย่านเป็นเรื่องสำคัญครับ…หนึ่งในนโยบายสำคัญของผมคือการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบย่านให้มีความสวยงามเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศครับ

กรุงเทพฯ ของเรามีย่านต่างๆ ที่มีเสน่ห์ มีชื่อเสียงและมีศักยภาพมากมายครับ ขาดแต่เพียงการเข้าไปปรับปรุงและช่วยพัฒนาให้สวยงามมากยิ่งขึ้นครับ สมัยเป็นรองผู้ว่าฯ ผมได้ลองทำโมเดลพัฒนาย่านบางลำพูครับ โดยโซนบางลำพูมีถนนขนานกัน 4 เส้น คือ ถนนข้าวสาร ถนนรามบุตรี ถนนตานี และถนนไกรสีห์ ครับ พัฒนาและจัดระเบียบไปได้ 2 เส้นคือถนนข้าวสารกับถนนไกรสีห์ครับ ทำให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นครับ…ที่สำคัญคือทำแล้วต้องส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความคึกคักให้ย่านนั้นๆ ด้วยครับ

มีอีกหลายย่านที่สามารถพัฒนาให้เป็นระเบียบและสวยงามได้มากกว่านี้อีกครับ เช่น ย่านถนนเยาวราช ย่านวังหลังและพรานนก รวมถึงตามเขตต่างๆ ที่มีศักยภาพครับ


ผลิตโดย : นายสกลธี ภัททิยกุล 24/1 ซอยพหลโยธิน 44 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 จำนวน 1 ชิ้น ตามวันและเวลาที่ปรากฏ