ผลงานสมัยรองผู้ว่า : เรือ EV หรือเรือไฟฟ้า


#การเดินทางของคนกรุงเทพต้องดีกว่าเดิม

เรือ EV หรือเรือไฟฟ้า เป็นนโยบายที่สมัยยังอยู่ในตำแหน่งรองผู้ว่าฯ ผมรับมาโดยตรงจากท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อเติมช่องว่าง เสริมความคล่องตัว ให้พี่น้องชาวกรุงเทพฯ เดินทางได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

เปิดให้บริการไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ในสองเส้นทางคือ คลองผดุงกรุงเกษมและคลองแสนแสบ ผลตอบรับดีมากครับ ช่วยคลายปัญหาในการเดินทางได้จริง

เป็นอีกหนึ่ง #ผลงานสมัยรองผู้ว่า ที่ผมภูมิใจและอยากจะสานต่อ

22 พ.ค.นี้ เลือกสกลธี เบอร์ 3 นะครับ ผมจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพดีกว่านี้ครับ

#นโยบายของสกลธีมีแต่ทำได้
อยากให้กรุงเทพฯดีกว่านี้
เลือก (จั้ม) สกลธี
ทำเป็น ทำได้ ทำทันธี เบอร์ 3

#สกลธีเบอร์3
#สกลthree
#สกล3
#กรุงเทพดีกว่านี้ได้
#wwwกทมช่วยบอกธีcom
#กทมช่วยบอกธี
#กทmore