เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ พญาไท

เมื่อเช้ามีโอกาสได้ลงไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ คนพิการติดเตียงและผู้พิการทางสมองหลายรายในพื้นที่เขตพญาร่วมกับสำนักงานเขตพญาไทและกระทรวง พม. ครับ ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง แพมเพอร์ส หน้ากากอนามัย เจลล้างมือและเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งไปให้เป็นกำลังใจด้วยครับ อย่างที่เรียนครับว่าทุกๆ สำนักงานได้ลงเยี่ยมเป็นประจำอยู่แล้วครับ ถ้าผมมีโอกาสก็จะลงนำของไปสมทบด้วย วัตถุประสงค์ที่ลงเยี่ยมนอกจากจะเป็นการถามไถ่สารทุกข์สุกดิบแล้ว ยังเป็นการให้กำลังใจและตรวจไปในตัวว่ามีผู้พิการใหม่ๆ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิคนพิการหรือไม่ ถ้ามีจะได้ดำเนินการช่วยเหลือลงทะเบียนให้ได้รับเงินช่วยเหลือครับ นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบผู้พิการที่อาจจะตกหล่นยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 อีกด้วยครับ ถ้าไม่ได้ฉีดจะได้ประสานหน่วยฉีดวัคซีนเชิงรุกลงไปบริการถึงในชุมชนเลยครับ…ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคข้าวสาร อาหารแห้งหรือแพมเพอร์สได้ที่สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครนะครับ เวลาเขตลงพื้นที่จะได้ติดไปเยี่ยมผู้สูงอายุและพิการได้ครับ #กรุงเทพฯ จะดีได้ถ้าเราช่วยกันครับ

ที่มา : สกลธี ภัททิยกุล
วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565