เยี่ยมคุณป้าคุณยายบ้านบางแค 2 ในกำกับดูแลของสำนักพัฒนาสังคม

ได้มีโอกาสไปเยี่ยมคุณป้าคุณยายบ้านบางแค 2 ในกำกับดูแลของสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครมาครับ…นำอาหารไปเลี้ยง ดนตรีเพราะๆ ไปให้ท่านได้ฟัง ร่วมรำวง รวมถึงนำแพมเพอร์สจำนวนหนึ่งไปบริจาคมอบให้ทางบ้านบางแคไว้ได้ใช้สำหรับคุณป้าคุณยายที่ติดเตียงที่มีจำนวนอยู่พอสมควรครับ…ที่นี่รับเฉพาะผู้หญิงที่ต้องเข้าเกณฑ์ยากไร้และไม่มีผู้ที่คอยดูแลครับและส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันไปเรื่อยๆ จนสิ้นอายุขัยครับ ตอนนี้มีอยู่ประมาณ 140 กว่าคนพร้อมผู้ดูแลสูงอายุ 10 คนต่อผู้ดูแล 1 คนครับ ในอนาคตกรุงเทพมหานครกำลังมีแผนจะเพิ่มบ้านพักของผู้สูงอายุให้มากขึ้นโดยอาจจะพิจารณาทำแบบทั้งไป-กลับ และพักยาวให้มากขึ้นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังเพิ่มขึ้น แต่น่าเป็นห่วงครับที่ผู้สูงอายุในขณะนี้มีแนวโน้มจะถูกละทิ้งโดยบุตรหลานมากขึ้นเรื่อยๆ ครับ…ท่านใดมีจิตศรัทธาสามารถติดต่อเลี้ยงอาหารหรือมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นได้ทั้งที่บ้านบางแค 2 หรือสำนักพัฒนาสังคมได้ทุกวันนะครับ #กรุงเทพฯ จะดีได้ถ้าเราช่วยกันครับ
 
 
 

ที่มา :สกลธี ภัททิยกุล
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565