สกลธีโมเดล เพื่อชีวิตเกษตรกรกรุงเทพฯ ต้องดีขึ้นครับ!


วันนี้ผมขอแนะนำ สกลธีโมเดล เพื่อชีวิตเกษตรกรกรุงเทพฯ ต้องดีขึ้นครับ! อยากรู้กดดูเลยครับ!

จริงๆ แล้วกรุงเทพมหานครไม่ได้มีแต่ตึกหรือออฟฟิศ บางโซน บางเขต ยังคงวิถีเกษตรกรรมอยู่ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ตะวันออก อย่างมีนบุรี หนองจอก คลองสามวา ย่านนี้มีเกษตรกรอยู่เยอะมาก ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตุ้นทุน ราคาผลผลิต และตลาดในการกระจายสินค้า ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกจุด

ถ้าผมเป็นผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ จะสนับสนุนทั้งการหาแหล่งเงินทุน ส่งเสริมความรู้ และหาตลาด จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรกรุงเทพฯ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ โดยมี Res-Q ฟาร์ม สมาร์ทฟาร์มมิ่งที่ลดต้นทุนการบริหารจัดการฟาร์มด้วยการนำของเหลือใช้มาประยุกต์เข้ากับพลังงานธรรมชาติอย่างโซลาร์เซลล์ ทำให้ต้นทุนการทำฟาร์มแทบเป็น 0 บาท และเน้นปลูกพืชผักตามความต้องการของตลาดเป็นต้นแบบ

ผมเชื่อว่าหากทำได้ อนาคตกรุงเทพฯ ตะวันออกจะกลายเป็น “ครัว กทม.” ที่ร้านอาหารในกรุงเทพฯ ขาดไม่ได้ และไม่ใช่แค่มีนบุรี หนองจอก หรือคลองสามวา ชาวกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะอยู่ในเขตพื้นที่ไหนก็สามารถทำได้

เลือก (จั้ม) สกลธี เบอร์ 3 เป็นผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ จะนำนโยบายนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้แน่นอนครับ

ผลิตโดย : นายสกลธี ภัททิยกุล 24/1 ซอยพหลโยธิน 44 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 จำนวน 1 ชิ้น ตามวันและเวลาที่ปรากฏ