ลงพื้นที่​ ร่วมแก้ไขปัญหาการจราจร บางกะปิ

สัปดาห์ก่อนผมลงพื้นที่เขตบางกะปิ บริเวณซอยกรุงเทพกรีฑา 8 พร้อมกับสำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สถานีตำรวจในพื้นที่และสำนักงานเขตบางกะปิ เพราะได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนถึงความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและความยากลำบากและสับสนในเรื่องการจราจรเพราะเครื่องหมายจราจร ป้ายบอกทางและเส้นแบ่งถนนไม่มีความชัดเจนครับทำให้การจราจรบริเวณนี้ในชั่วโมงเร่งด่วนติดขัดมากๆ หลังจากลงพื้นที่ได้รับทราบรายละเอียดและปัญหาจาก สน.ท้องที่ จึงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขตามหลักวิศวกรรมจราจรเรียบร้อยแล้วครับ มีทั้งการตีเส้นชะลอความเร็ว (rumble strip) ติดป้ายเตือนตามซอยย่อยต่างๆ ติดกระจกส่องตามทางแยก ตีเส้นทางม้าลายใหม่ ติดเครื่องหมายบอกทางเพิ่ม ตีเส้นแบ่งเลนเลี้ยวซ้ายและตรงให้ชัดเจนบริเวณปากซอย หวังว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรและอุบัติเหตุลงได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้รถใช้ถนนต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับ

#กรุงเทพฯ จะดีได้ถ้าเราช่วยกัน

ที่มา : สกลธี ภัททิยกุล
วันที่ : 26 มกราคม 2565