ลงพื้นที่เพื่อพูดคุย

วันนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับผู้ประกอบการถนนข้าวสารและถนนไกรสีห์ เขตพระนครครับ…ที่เลือกลงจุดนี้เพราะเป็นโครงการที่ผมได้ปรับปรุงกายภาพของย่านนี้ตอนผมเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับ โดยย่านบางลำพูมีถนนขนานกันทั้งหมด 4 เส้นคือ ถนนข้าวสาร ถนนรามบุตรี ถนนตานีและถนนไกรสีห์ จุดนี้เราปรับไปแล้ว 2 เส้นครับ คือ ถนนข้าวสารกับถนนไกรสีห์ เหลืออีก2 เส้นซึ่งในอนาคตนโยบายของผมจะทำให้ครบทั้ง 4 เส้นเป็นย่านถนนคนเดินครับ

นโยบายของผมคืออยากจะทำให้แต่ละเขตมีย่านถนนคนเดินแบบนี้ในทุกเขตครับ เพื่อเป็นทั้งการปรับภูมิทัศน์และส่งเสริมกิจกรรมในย่านนั้นๆ ครับ หลายท่านถ้าเคยผ่านทั้ง 2 จุดนี้คงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สวยงามขึ้นครับ วันนี้คุยกับหลายท่านก็ได้ให้กำลังใจกันครับ เพราะสถานการณ์โควิดทำให้นักท่องเที่ยวรวมถึงการซื้อขายเบาบางลงไปเยอะครับ ในอนาคตคงจะต้องมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มากขึ้นครับ รอชมแบบเต็มเป็นคลิปอีกครั้งนะครับ

ที่มา : สกลธี ภัททิยกุล
เมื่อวันที่ : 6 มกราคม 2565