ร่วมพัฒนา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หนอกจอก

ยังจำกันได้ไหมครับที่ผมเคยไปเยี่ยม Res-Q ฟาร์มของพี่โบ้ที่เขตคลองสามวาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว (ดูจากโพสต์เก่าได้เลยครับ) แล้วได้ความคิดที่จะนำมาลองปลูกและสอนเป็นวิชาที่โรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครครับ…มาถึงวันนี้ได้เริ่มเดินก้าวแรกแล้วครับ ในวันนี้ได้เริ่มลองทำเป็นแปลงทดลองปลูกพืชผักหลากหลายชนิดโดยได้พี่โบ้มาช่วยวางแผนให้ครับ โดยเมล็ดพันธุ์บางส่วนได้มาจากเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหลังจากนี้จะได้ใช้พื้นที่จอดรถบริเวณข้างหน้าของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนอกจอก) ทำเป็นแปลงเกษตรเพื่อบรรจุเป็นวิชาสอนในโรงเรียนฝึกอาชีพครับ ซึ่งจะทำเป็นระบบ Smart Farming แบบฟาร์มของพี่โบ้ที่คลองสามวาครับ….แต่ที่พิเศษตรงนี้ก็คือจะทำเป็นศูนย์การฝึกอาชีพของคนพิการทุกประเภทด้วยครับ เริ่มจากความคิดที่ว่าบางครั้งคนพิการอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียนเหมือนคนปกติแต่ควรจะมุ่งเน้นไปในอาชีพที่ทำได้จริงและเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคตครับ เพื่อให้คนพิการทุกประเภทได้ประกอบอาชีพได้ด้วยตนเองและเป็นที่ภูมิใจของครอบครัวครับ โดยหลังจากนี้จะหาหลักสูตรอื่นๆ สำหรับคนพิการมาเพิ่มเติมด้วยครับ โดยหลักสูตรการปลูกพืชผักทางการเกษตรน่าจะเริ่มเปิดสอนได้ประมาณเดือนมีนาคมครับโดยจะสอนทั้งบุคคลทั่วไปและคนพิการทุกประเภทครับ โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ

#กรุงเทพฯ จะดีได้ถ้าเราช่วยกัน

ที่มา : สกลธี ภัททิยกุล
วันที่ : 20 มกราคม 2565