ซุ่มจับ ผู้ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า เพชรเกษม

เช้านี้ผมร่วมกับสำนักเทศกิจและสำนักงานเขตบางแคเพื่อลงตรวจจับ-ปรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ฝ่าฝืนขึ้นทางเท้าบริเวณถนนเพชรเกษมขาออกครับ ยืนซุ่มกันข้างปั๊มน้ำมันแป๊บเดียวจับได้เกือบ 10 รายครับ…ทุกรายปรับ 2,000 บาทครับ รายไหนไม่มีให้ทางสำนักงานเขตบางแคยึดรถไปไว้ที่สำนักงานเขตและให้นำเงินค่าปรับมาไถ่ไปครับ ตอนนี้ได้ให้ทุกสำนักงานเขตเข้มงวดทั้งตั้งจุดและซุ่มจับครับ…ขอความร่วมมือไม่ขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้านะครับ #ทางเท้าไว้ให้คนเดินครับ #กรุงเทพฯ จะดีได้ถ้าเราช่วยกันครับ

ที่มา : สกลธี ภัททิยกุล
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565