ช่วงเช้าวันนี้ (6 เม.ย) ได้รับโอกาสให้ไปร่วมเวที “เสนอมา-แถลงไป

ช่วงเช้าวันนี้ (6 เม.ย) ได้รับโอกาสให้ไปร่วมเวที “เสนอมา-แถลงไป นโยบายทางสังคมของผู้ว่าฯ กทม.” ทำให้ผมได้รับทราบถึงปัญหาและข้อเสนอจากกลุ่มต่างๆ ทั้งผู้แทนกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงาน กลุ่มคนพิการ ซึ่งผมมองว่าอุปสรรคสำคัญของการแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมของกรุงเทพมหานคร คือการจัดสรรงบประมาณ เพราะที่ผ่านมาสำนักพัฒนาสังคมได้รับงบประมาณปีละประมาณ 200 ล้านบาท แน่นอนว่าไม่มีทางเพียงพอต่อการพัฒนาสังคมของกรุงเทพฯ แม้ว่าการดูแลเรื่องสังคมจะไม่เห็นภาพชัดเจนเหมือนการสร้างตึก สร้างถนน หรือทำท่อระบายน้ำ แต่ผมมองว่าจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ ทุกสาขาอาชีพ และจะมีผลพลอยได้มหาศาลที่แปลงเป็นมูลค่าเงินไม่ได้

ถ้าผมเป็นผู้ว่าฯ งบประมาณส่วนนี้จะต้องถูกปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ

ต้องขอบคุณเวทีดีๆ ที่เปิดโอกาสให้ผมได้ร่วมแถลงนโยบายด้านสังคมในวันนี้ สำหรับข้อเสนอต่างๆ ที่ได้รับทราบ ผมจะนำไปสานต่อเป็นนโยบายที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อไปครับ

#สกลthree
#สกล3
#กรุงเทพฯ ดีกว่านี้ได้
#www.กทมช่วยบอกธี.com
#กทmore>

ผลิตโดย: นายสกลธี ภัททิยกุล 24/1 พหลโยธิน 44 จตุจักร กทม. 10900 จำนวน 1 ชิ้น ตามวันและเวลาที่ปรากฏ

ที่มา : สกลธี ภัททิยกุล
เมื่อวันที่ : 6 เมษายน 2565