กรุงเทพฯ กับ หาบเร่แผงลอย

กรุงเทพมหานครกับหาบเร่แผงลอยเป็นของคู่กันมาช้านานหลายสิบปีครับ…ตั้งแต่สมัยผู้ว่าฯ จำลอง ศรีเมือง จุดผ่อนผันทำการค้าเคยมีมากสุดถึง 683 จุด ผู้ค้าหลายหมื่นคนทั่วทั้ง 50 สำนักงานเขตครับ ต่อมาเงื่อนไขในการเป็นจุดผ่อนผันนอกจากกรุงเทพมหานครจะอนุญาตแล้วยังต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจรคือกองบัญชาการตำรวจนครบาลด้วยครับเพราะมีเรื่องของปัญหาการจราจรเข้ามาเกี่ยวข้องกับบางจุดที่เคยอนุญาตครับ ประกอบกับการต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้ทางเท้าด้วยครับ ทำให้มีการปรับลดจุดผ่อนผันเหลือประมาณ 100 กว่าจุดครับโดยคำนึงถึงความสมดุลของการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีที่ทำกินกับความสะดวกของคนใช้ทางเท้าและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสำคัญครับ จุดผ่อนผันทำการค้าที่เหลือกรุงเทพมหานครจึงได้ทยอยประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจได้มีส่วนร่วมในการปรับความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามโดยให้ออกแบบและบริจาคไม่ว่าจะเป็นรถเข็นรักษ์โลก เต็นท์และร่มเพื่อให้จุดทำการค้ามีความเป็นระเบียบและสวยงามมากยิ่งขึ้นครับ ดังที่เห็นในภาพก็จะเป็นรถเข็นที่ธนาคารออมสินและ สวทช. ได้ร่วมกันบริจาคปรับภูมิทัศน์ของผู้ค้าเยาวราชทั้งโซนให้มีความสวยงาม โดยรถเข็นจะมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับสินค้าที่ขายครับโดยจะประกอบไปด้วยก๊อกและอ่างน้ำสำหรับล้างถ้วยชาม เตาไฟและถังกำจัดขยะอยู่ภายในรถเข็นคันเดียว โดยรถเข็นเหล่านี้จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาผู้ค้าในจุดอื่นๆ ต่อไป หรือไม่ว่าจะเป็นถนนข้าวสารหรือถนนไกรสีห์ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และสิงห์คอร์เปอเรชั่น ในการสนับสนุนเต็นท์ผู้ค้าให้มีความเป็นระเบียบสวยงาม และตามถนนต่างๆทั่วทั้งกรุงเทพมหานครอีกหลายสิบจุดที่ธนาคารออมสินได้มอบเต็นท์สีชมพูให้โดยจะได้ทยอยมอบให้เรื่อยๆ ครับ….หลังจากนี้จะได้ทยอยทำให้ทุก. ทำการค้าเธอกรุงเทพมหานครมีความเป็นระเบียบและสวยงามมากยิ่งขึ้นครับถ้าภาครัฐหรือเอกชนรายไหนสนใจสามารถติดต่อผ่านเข้ามาใน inbox ได้นะครับ

อย่างที่เรียนเบื้องต้นครับว่าการบริหารจัดการหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครเป็นความท้าทายยิ่งเพราะต้องสมดุลระหว่างการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เสน่ห์ของการค้าขายริมทางกับความสะดวกสบายของผู้ใช้ทางเท้าประกอบกันครับ ซึ่งกรุงเทพมหานครพยายามอย่างเต็มที่ครับเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามและคงไว้ซึ่งเสน่ห์ของการค้าขายริมทางที่อยู่คู่กับคนกรุงเทพฯ มาช้านานครับ

#กรุงเทพฯ จะดีได้ถ้าเราช่วยกัน

ที่มา : สกลธี ภัททิยกุล
วันที่ : 6 มกราคม 2565